Korte helptekst

Korte Help

Korte helptekst


Hoeveel termen kan ik per veld invullen?

Het maximaal aantal zoektermen per veld is tien.


Kan ik zoeken met een combinatie van woorden?

Ja, vul gewoon de woorden in afgewisseld door spaties. Umlauten, komma's, streepjes en schuine strepen mogen niet gebruikt worden in zoekvelden. Om meer kans te maken een octrooipublicatie te vinden die aan uw zoekeisen voldoet, kunt u synoniemen invullen gescheiden door OR.


How do I enter words from the description or claims?

In the EP and WIPO databases you can enter your search terms in English, French or German in the full text of the descriptions and claims. Both databases accept diacritical characters (umlaut, accents and the like).


Kan ik gebruik maken van truncatie of wildcards?

Ja, u kunt wildcards gebruiken om uw zoekvraag uit te breiden, bijvoorbeeld door ook meervoudsvormen van een woord op te nemen. Er kunnen drie verschillende tekens worden gebruikt als wildcard: *, ? en #.


Hoe vul ik publicatie-, aanvraag-, voorrangs (prioriteits-) of XP-nummers in?

Een publicatienummer is opgebouwd uit een landencode (twee letters) en een serienummer (variabel, 1 tot 12 cijfers). Een aanvraagnummer is opgebouwd uit een landencode (twee letters), het jaar van indiening (vier cijfers) en een serienummer (variabel, maximaal zeven cijfers). Het prioriteitsnummer is opgebouwd uit een landencode (twee letters), het jaar van indiening (vier cijfers) en een serienummer (variabel, zeven cijfers). XP-nummers (Non-patent-literature of NPL) bestaan uit de letters XP en een serienummer. Deze moeten ook in het veld publicatienummer worden ingevuld. U kunt maximaal tien nummers per veld invullen.


How do I enter the names of persons and organisations?

The format for a person is made up of the surname followed by the first name. The format for an organisation is made up of all the words comprising the name of that organisation and should be entered in quotation marks. You can search up to a maximum of ten words.


Wat is het verschil tussen IPC en CPC?

De International Patent Classification (IPC) is een hiërarchisch classificatiesysteem dat wordt toegepast bij gepubliceerde octrooidocumenten. De Cooperative Patent Classification (CPC) wordt door het EOB gebruikt bij het onderzoek naar de stand van de techniek van octrooiaanvragen. Het is gebaseerd op de IPC, maar is gedetailleerder.


Wat zijn correcte datumformaten?

Een datum kan ingevoerd worden op de volgende manieren: jjjjmmdd, ddmmjjjj of jjjj-mm-dd (jjjj=jaar, 4 cijfers; mm=maand, twee cijfers; dd=dag, twee cijfers). U kunt ook zoeken op bijv. een bepaald jaar (jjjj) of een bepaalde maand (jjjjmm).


Hoe zoek ik op een periode (van ... tot ...)?

Een periode kunt u aanduiden door een dubbele punt, een komma of een spatie-in-combinatie-met-aanhalingstekens. Voorbeeld 1: 2000:2005; 2000,2005; "2000 2005". Voorbeeld 2: 200401:200405; 200401,200405; "200401 200405". Voorbeeld 3: 20080101:20080115; 20080101,20080115; "20080101 20080115"


Can I save my query?

Yes. You can activate or deactivate the query history by selecting or deselecting the relevant box under the Settings tab.